top of page

Link&Sync in de Brabantse Golf


Weeral een topbijeenkomst van invloedrijke zakenlui. Met Link&Sync werd er informatie uitgewisseld en genetwerkt tussen gelijkgestemde bedrijfsleiders. Dit event gaat éénmaal per kwartaal door, telkens in de Brabantse Golf te Melsbroek, telkens een groot succes. tijdens elk lopend jaar bestaat het bestuur van "Link&Sync" uit 5 partners (uit de ondernemerswereld), die elk vertegenwoordigd zijn door 2 managers. Elk partnerbedrijf nodigt voor elk event (4 x per jaar) twee bevriende businesslui uit. Zo vormt elk "Link&Sync" event een mooie netwerkgroep van 20 personen.

Ideaal aantal om elkaar te leren kennen tijdens een informeel en aangenaam event.

Volgende Link&Sync wordt meegedeeld binnenkort


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page